Opleiding, carrière en werk nieuws

Training vertrouwenspersoon

Het is een goed idee om te overwegen om je werknemers training te laten volgen als vertrouwenspersoon.

Training vertrouwenspersoon laten volgen aan je werknemer

Het is een goed idee om te overwegen om je werknemers training te laten volgen als vertrouwenspersoon, vooral als je organisatie geen onafhankelijke vertrouwenspersoon heeft aangesteld. Dit kan helpen om een veilige en open werkomgeving te creëren, waar werknemers zich comfortabel voelen om hun problemen te delen en waar hun problemen efficiënt opgelost kunnen worden.

Een training voor vertrouwenspersoon kan de volgende voordelen bieden:

  • Het versterken van de vaardigheden van de werknemers in communicatie, empathie, en het analyseren van problemen.
  • Het verhogen van de kennis van de werknemers over de wet- en regelgeving rond vertrouwelijkheid en de bescherming van persoonlijke informatie.
  • Het verhogen van de kennis van de werknemers over de gespecialiseerde hulpverleners die beschikbaar zijn voor werknemers die hulp nodig hebben.
  • Het verhogen van het vertrouwen van de werknemers in de capaciteiten van de organisatie om hun problemen op te lossen.

Het is belangrijk om te benadrukken dat de training vertrouwenspersoon specifiek moeten zijn voor de rol van vertrouwenspersoon, zodat de werknemers de juiste vaardigheden en kennis verwerven.

Daarnaast is het ook aan te raden om regelmatig bijscholing en trainingen te organiseren voor de vertrouwenspersonen, om te verzekeren dat hun vaardigheden en kennis up-to-date zijn en hun rol efficiënt kan worden uitgevoerd.

 

Cursus vertrouwenspersoon

Wat is de rol van een vertrouwenspersoon?

Een vertrouwenspersoon is iemand die beschikbaar is om te luisteren naar mensen die problemen of klachten hebben op het werk, en die hen kan helpen om deze op te lossen of te verminderen. Vertrouwenspersonen zijn vaak onafhankelijk en hebben geen directe verantwoordelijkheid in de organisatie waar ze werken. Hun rol is vaak om te fungeren als een eerste aanspreekpunt voor werknemers die problemen hebben, en om te helpen bij het zoeken naar oplossingen of verwijzingen naar andere hulpverleners.

Wie kan en mag vertrouwenspersoon zijn?

Een vertrouwenspersoon kan zowel binnen als buiten de organisatie zijn. Binnen de organisatie kan een vertrouwenspersoon worden aangesteld door de werkgever, of worden gekozen door de werknemers zelf. Buiten de organisatie kan een vertrouwenspersoon een professioneel counselor of een lid van een vakbond zijn.

Het is belangrijk dat een vertrouwenspersoon onafhankelijk is, zodat werknemers er zeker van kunnen zijn dat hun informatie vertrouwelijk behandeld zal worden. Een vertrouwenspersoon mag niet betrokken zijn bij de problemen waarover de werknemer komt praten, of in een hiërarchische positie staan ten opzichte van de werknemer.

Het is ook belangrijk dat een vertrouwenspersoon geëigende opleiding en ervaring heeft, zodat hij of zij de werknemers op de juiste manier kan helpen.

Wat is een goede vertrouwenspersoon?

Een goede vertrouwenspersoon is iemand die:

• Onafhankelijk is en geen directe verantwoordelijkheid heeft binnen de organisatie waar ze werken.
• Goed luistert naar werknemers en begrijpt hun problemen en zorgen.
• Vertrouwelijkheid kan garanderen.
• Problemen kan analyseren en oplossingsgericht werkt.
• In staat is om werknemers te adviseren en te begeleiden naar de juiste hulpverleners of oplossingen.
• Goed opgeleid en ervaren is in het omgaan met de soorten problemen waarmee werknemers vaak te maken hebben.

Daarnaast is een goede vertrouwenspersoon iemand die:

• Respectvol is naar andere culturen, geloven, gender, seksualiteit en achtergrond.
• Respectvol is naar de wensen van de werknemer.
• Goed communiceert en de werknemer op de juiste manier kan begeleiden.
• Beschikbaar is voor de werknemer en hen in staat stelt om te praten wanneer dat nodig is.

Het is belangrijk dat een werknemer zich comfortabel voelt bij de vertrouwenspersoon en vertrouwen heeft in de professionele vaardigheden van de persoon.

Kan een vertrouwenspersoon iemand van HR zijn?

Ja, een vertrouwenspersoon kan iemand van de afdeling Human Resources (HR) zijn. HR-medewerkers hebben vaak de juiste opleiding en ervaring om werknemers te helpen met problemen op het werk. Echter, het is belangrijk dat een HR-medewerker die als vertrouwenspersoon fungeert, voldoet aan de eisen van onafhankelijkheid en geen directe verantwoordelijkheid heeft voor de problemen waarover de werknemer komt praten.

Dit kan betekenen dat HR-medewerkers die op een hoger niveau in de organisatie werken, niet als vertrouwenspersoon kunnen fungeren voor werknemers die direct onder hen vallen. In dit geval kan een onafhankelijke vertrouwenspersoon worden aangesteld of een HR-medewerker op een lager niveau worden benoemd als vertrouwenspersoon.

Het is belangrijk dat werknemers weten wie hun vertrouwenspersoon is en dat ze zich comfortabel voelen bij deze persoon, om zo hun vertrouwen te winnen en hen zo efficiënt mogelijk te kunnen helpen.

 

Wat betekent AVG proof voor mijn bedrijf?

AVG staat voor Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit is een Europese wet die van toepassing is op alle bedrijven die persoonsgegevens verwerken van Europeanen. De AVG heeft als doel de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van Europeanen te verbeteren door de verwerking van persoonsgegevens te reguleren. Bedrijven moeten zich aan de wet houden door onder andere het verkrijgen van toestemming van betrokkenen, het nemen van passende technische en organisatorische maatregelen en het melden van datalekken. Het niet naleven van de AVG kan leiden tot boetes. Het is aan te raden om gelijk samen met je vertrouwenspersoon te kijken of jullie organisatie ook AVG proof is. Ook hiervoor zijn er tal van bedrijven die gespecialiseerd in zijn.

 

AVG proof GDPR-training

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button